Temel Altı Su Yalıtımı

  • Radye, mütemadi (sürekli) ve tekil temellerin toprakla temas eden  yüzeylerinin suya karşı yalıtılması.

Yanlış bir kanı olarak insanlar binalarda su ile ilgili problemin suyun konfor şartlarını etkilediği yani su bina içerisine girdikten sonra  oluştuğunu düşünürler. Bu yüzdende zemin su seviyesinin düşük olduğu yerlerde özellikle temel altlarında su yalıtımı yapma gereksinimi olmadığını düşünürler. Halbuki su bina içerisine girmese dahi Gerek toprak içine sızan yüzey sularından gerekse zemin sularından ötürü tüm betonarme yüzey suya maruz kalmaktadır. Buda betonarme yapıyı oluşturan beton ve donatının su ile muhatap olması demektir. Su beraberinde getirdiği kimyasallar ile birlikte betonun yapısını bozmakta ve donatının korozyana uğramasına neden olmaktadır. Donatının korozyona uğraması kesitini küçülmesine, buda taşıma kapasitesinin düşmesi anlamına gelmektedir. Bina temellerin sadece zemin suyundan değil, Toprağın nemi, kar-yağmur gibi yağışlar, peyzaj sulama suları vb. sular nedeni ile de suya muhatap olduğu unutulmamalıdır.